Hostme
Image default
Energie

EAZ Nederland en de windmolen

Het groene en milieuvriendelijke energiebedrijf (EAZ) Wind Netherlands is sinds 2011 operationeel en genoteerd op de Alternative Investment Market, en streeft al zeven jaar naar een positieve impact op het milieu. Met meer dan 130 werknemers verspreid over de vier operationele locaties in Nederland – Breda, Hoeven, Roosendaal en Oosteind (Dordrecht) – is EAZ een van de grootste onafhankelijke windenergieproducenten in Europa met een totale capaciteit van 440 MW. EAZ werkt aan een missie om groene energie op te wekken en te verdelen en tegelijkertijd het leven van mensen te verbeteren. Meer info op de website eazwind.nl

Wat kan EAZ Wind Nederland

EAZ Wind Nederland heeft het voortouw genomen in het aanbieden van milieuvriendelijke methoden voor duurzame energieproductie. Zij zetten hernieuwbare stoffen zoals zon, wind en water om in energie, maar ook afval of biomassa. Bij de productie van energie gebruiken ze geen fossiele brandstoffen of kernenergie. Windenergie, van concept tot exploitatie, alsmede projectontwikkeling, investeringen en onderhoud van windparken, wordt verzorgd door EAZ Wind Nederland. Ook zonne-energie en energie uit afval worden door het bedrijf geleverd. Ze zijn actief in vele landen, waaronder Nederland, waar ze zich concentreren op windenergie op land en op zee.

Wat doet EAZ?

Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten op het gebied van financiering en bouw, exploitatie en onderhoud (O&M) en repowering. 

  • Financiering en bouw – EAZ ontwerpt en financiert projecten en bouwt, bezit en exploiteert de activa. Zij levert ook onderhoudsdiensten tijdens de volledige levensduur van een project. 

  • Exploitatie en onderhoud – EAZ levert O&M-diensten aan een groot aantal klanten, waaronder nutsbedrijven, onafhankelijke elektriciteitsproducenten en industriële ondernemingen. 

  • Repowering – Een repoweringproject is een project waarbij een bestaand windpark wordt vervangen door een nieuw park.

  • Nieuwbouw – EAZ ontwerpt en bouwt nieuwe windturbines vanaf de grond.

Wat je moet weten over biodiesel processen 

Biodiesel kan op verschillende manieren worden geproduceerd, bijvoorbeeld door verestering van plantaardige olie en vervolgens verestering van de resulterende methylesters van vetzuren met methanol. Bij een eenfasig continu proces worden de FAME veresterd met methanol in een oplosmiddel of superkritische vloeistof. Omdat het een exotherme reactie is, moet het proces worden gekoeld om oververhitting te voorkomen. Er wordt gekoeld met behulp van een eenvoudige en goedkope reactorkoelmantel, wat de eenvoudigste en goedkoopste koeltechniek is.

Nieuwe processen

Fotovoltaïsche systemen kunnen onder meer worden gebruikt om elektriciteit op te wekken, te verwarmen, water te ontzilten en industriële processen te bedienen. Windenergie kan niet alleen elektriciteit leveren, maar ook worden gebruikt om industriële proceswarmte of energie op te wekken. Wind kan ook worden gebruikt om energie op te wekken door gebruik te maken van de opgeslagen energie. De in windturbines opgewekte mechanische energie wordt gebruikt om elektrische energie op te wekken. Windturbines zetten deze mechanische energie om in elektriciteit. Biomassa is een hernieuwbare hulpbron die kan worden gebruikt als brandstof om elektriciteit, warmte en warmtekrachtkoppeling (WKK) op te wekken. Lees hier meer over het bedrijf EAZ Wind Nederland en de mogelijkheden voor bedrijven.

https://www.eazwind.nl/