Hostme
Image default
Rechten

Alles wat je moet weten over het aanvragen van ouderlijk gezag

Het aanvragen van ouderlijk gezag is een belangrijke juridische stap voor ouders en verzorgers. Het proces kan complex lijken, maar met de juiste informatie en begeleiding is het goed te navigeren. In deze blog behandelen we alle essentiële aspecten van het aanvragen van ouderlijk gezag, zodat je goed geïnformeerd en voorbereid bent om deze belangrijke verantwoordelijkheid op je te nemen.

Wat is ouderlijk gezag?

Ouderlijk gezag verwijst naar de juridische verantwoordelijkheid van een ouder of verzorger voor het welzijn en de opvoeding van een kind tot 18 jaar. Het omvat besluitvorming over belangrijke aspecten van het kinderleven, zoals onderwijs, gezondheidszorg en religieuze opvoeding. In Nederland kunnen één of beide ouders het ouderlijk gezag hebben.

Wie kan ouderlijk gezag aanvragen?

Ouderlijk gezag kan aangevraagd worden door:

 1. Biologische ouders die bij de geboorte niet automatisch het gezag hebben gekregen.
 2. Stiefouders of andere verzorgers, in samenwerking met één van de biologische ouders.
 3. Pleegouders, in specifieke situaties en met bepaalde voorwaarden.

Hoe ouderlijk gezag aanvragen?

Het aanvragen van ouderlijk gezag gebeurt meestal via een digitale procedure. De stappen zijn als volgt:

 1. Gezamenlijk gezag aanvragen: Dit kan digitaal via de website van de Rechtspraak met DigiD. Beide ouders moeten dit gezamenlijk doen.
 2. Eénoudergezag aanvragen: Dit vereist een verzoekschrift bij de rechtbank. Een advocaat kan hierbij helpen en is soms noodzakelijk.
 3. Bijzonder curator: In gevallen waar het belang van het kind mogelijk conflicteert met dat van de ouders, kan een bijzonder curator worden aangesteld.

Belangrijke overwegingen

 • Kind’s belang: Het belang van het kind staat altijd voorop in beslissingen rondom ouderlijk gezag.
 • Ouderlijke instemming: Voor gezamenlijk gezag is de instemming van beide ouders nodig, tenzij één ouder niet in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn/haar belangen.
 • Wijziging van gezag: Veranderingen in gezagssituaties, zoals na een scheiding, vereisen een juridische procedure.

Veelgestelde vragen

 • Wat als de andere ouder niet instemt?: Als één ouder niet instemt, kan de andere ouder de rechtbank verzoeken om het gezag toe te kennen. Dit vereist juridische onderbouwing.
 • Wat gebeurt er bij overlijden van een ouder?: Als een ouder met gezag overlijdt, krijgt de andere ouder automatisch het gezag. Is er geen andere ouder, dan beslist de rechter over het gezag.

Conclusie

Het aanvragen van ouderlijk gezag is een belangrijke juridische handeling die serieuze overweging vereist. Het is essentieel om goed geïnformeerd te zijn over het proces, de vereisten en de gevolgen. Bij twijfel of complexe situaties is het raadzaam om juridisch advies in te winnen. Onthoud dat het belang van het kind altijd voorop staat in deze beslissingen.

https://henkelmanvannimwegen.nl/aanvragen-ouderlijk-gezag/