Hostme
Image default
Rechten

BTW fraude

BTW fraude is een vorm van belastingfraude waarbij bedrijven of individuen proberen de BTW (Belasting Toegevoegde Waarde) die ze aan de overheid verschuldigd zijn, te ontduiken. Dit wordt meestal gedaan door valse of onjuiste informatie te verstrekken over aankopen, verkopen of diensten, waardoor de BTW die verschuldigd is, wordt verlaagd of helemaal niet betaald. Deze vorm van fraude kan leiden tot aanzienlijke verliezen voor de overheid en de maatschappij als geheel.

 

Hoe werkt BTW fraude?

 

BTW fraude kan op verschillende manieren worden gepleegd. Een veel voorkomende methode is om valse facturen te gebruiken of de factuurbedragen te verlagen, waardoor de verschuldigde BTW wordt verminderd. Een andere methode is om de BTW die aan klanten in rekening is gebracht, niet aan de overheid te betalen. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld een fictief bedrijf op te zetten dat geen BTW afdracht doet. Dit bedrijf verkoopt vervolgens producten of diensten en brengt wel BTW in rekening, maar betaalt deze niet aan de overheid.

 

Wat zijn de gevolgen?

 

BTW fraude heeft aanzienlijke gevolgen voor de overheid en de samenleving als geheel. Door het ontduiken van belastingen vermindert de inkomstenstroom van de overheid en wordt het moeilijker om belangrijke overheidsdiensten te financieren. Dit kan leiden tot bezuinigingen op essentiële diensten, zoals gezondheidszorg en onderwijs. Daarnaast kan BTW fraude een oneerlijke concurrentie creëren voor bedrijven die wel hun BTW afdragen. Bedrijven die fraude plegen kunnen hun producten of diensten tegen lagere prijzen aanbieden dan concurrenten die wel hun belastingen betalen.

 

Hoe kan BTW fraude worden voorkomen?

 

Om BTW fraude te voorkomen zijn er verschillende maatregelen genomen door overheden en belastingdiensten. Een daarvan is het verbeteren van de controle op belastingaangiften en facturen. Dit kan worden gedaan door middel van geautomatiseerde systemen die verdachte transacties detecteren en die informatie analyseren om fraude te identificeren. Daarnaast kunnen belastingdiensten intensiever samenwerken met andere landen om internationale BTW fraude aan te pakken.

 

Bedrijven en individuen kunnen ook hun steentje bijdragen om BTW fraude te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door altijd zorgvuldig te controleren of facturen juist en compleet zijn. Bedrijven kunnen ook hun klanten en leveranciers screenen om te controleren of ze betrouwbaar zijn en geen fraude plegen.

https://www.jaeger.nl/expertise/btw-carrouselfraude/