Hostme
Image default
Rechten

Bestuurdersaansprakelijkheid: wat je moet weten

Het besturen van een bedrijf brengt niet alleen verantwoordelijkheden met zich mee, maar ook risico’s. Een van de meest cruciale aspecten hiervan is bestuurdersaansprakelijkheid. Dit concept, hoewel essentieel, wordt vaak over het hoofd gezien door zowel beginnende als ervaren ondernemers. Het is van belang dat bestuurders volledig begrijpen welke verplichtingen en potentiële aansprakelijkheden zij dragen. Dit artikel zal dieper ingaan op bestuurdersaansprakelijkheid, de verschillende vormen ervan en hoe bestuurders zichzelf kunnen beschermen tegen mogelijke juridische consequenties.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurdersaansprakelijkheid verwijst naar de verantwoordelijkheid die bestuurders van een onderneming dragen voor de handelingen en beslissingen die zij nemen in hun functie. Deze aansprakelijkheid kan voortvloeien uit contractuele verplichtingen, onrechtmatige daad of specifieke wettelijke bepalingen. Het is belangrijk te beseffen dat bestuurders niet alleen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen handelen, maar ook voor het handelen van de onderneming als geheel.

Er zijn verschillende situaties waarin bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld:

  • Wanbeleid: Als een bestuurder handelt op een wijze die als onzorgvuldig of ondoordacht kan worden beschouwd, kan dit als wanbeleid worden gezien. Bijvoorbeeld, het nemen van risicovolle beslissingen zonder voldoende onderzoek of het negeren van belangrijke bedrijfsgegevens.
  • Onrechtmatige daad: Dit betreft situaties waarin de acties van een bestuurder schade toebrengen aan derden. Denk hierbij aan fraude of misleiding.
  • Contractbreuk: Bestuurders kunnen ook persoonlijk aansprakelijk zijn als zij contracten niet nakomen of als er sprake is van wanprestatie.
  • Fiscale verplichtingen: Bij belastingverplichtingen kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het niet voldoen aan fiscale verplichtingen van de onderneming.

Bescherming tegen aansprakelijkheid

Gezien de risico’s die gepaard gaan met bestuurdersaansprakelijkheid, is het van essentieel belang dat bestuurders maatregelen nemen om zichzelf te beschermen. Hieronder volgen enkele stappen die bestuurders kunnen ondernemen om hun risico’s te minimaliseren:

D&O-verzekering (Directors and Officers Liability Insurance):

Deze verzekering biedt dekking tegen claims die voortvloeien uit beslissingen en handelingen van bestuurders. Het dekt de kosten van juridische bijstand en eventuele schadevergoedingen.

Goedkeuring en documentatie van besluiten:

Zorg ervoor dat alle belangrijke beslissingen gedocumenteerd zijn en goedgekeurd door het bestuur. Dit biedt een vorm van bewijs dat beslissingen weloverwogen en in het belang van de onderneming zijn genomen.

Juridisch advies inwinnen:

Raadpleeg regelmatig een juridisch adviseur om ervoor te zorgen dat beslissingen binnen de wettelijke kaders vallen. Dit kan helpen om onnodige risico’s te vermijden.

Regelmatige training en bijscholing:

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Regelmatige bijscholing en training kunnen helpen om bewustzijn en kennis op peil te houden.

Duidelijke interne procedures en controles:

Stel duidelijke interne procedures en controles in om ervoor te zorgen dat de onderneming voldoet aan alle wettelijke verplichtingen. Dit kan helpen om risico’s vroegtijdig te identificeren en te mitigeren.

Bestuurdersaansprakelijkheid is een complex en veelomvattend onderwerp dat van cruciaal belang is voor de gezondheid en het succes van een onderneming. Door zich bewust te zijn van de mogelijke risico’s en door proactieve maatregelen te nemen, kunnen bestuurders zichzelf beschermen tegen persoonlijke aansprakelijkheid en de continuïteit van de onderneming waarborgen. Het begrijpen van de nuances en het nemen van preventieve stappen is essentieel voor elke bestuurder die zijn of haar verantwoordelijkheden serieus neemt.

https://www.jaeger.nl/expertise/bestuurdersaansprakelijkheid/