Hostme
Image default
Rechten

Carrouselfraude

Carrouselfraude, ook wel bekend als BTW-carrouselfraude, is een vorm van fraude waarbij bedrijven frauduleuze BTW-teruggaven krijgen door middel van een keten van verkoop- en aankooptransacties. In deze tekst zullen we ingaan op hoe carrouselfraude werkt en de gevolgen van deze vorm van fraude.

Hoe werkt carrouselfraude

Carrouselfraude wordt gepleegd door bedrijven die goederen importeren of produceren en deze vervolgens doorverkopen aan andere bedrijven. Tijdens deze transacties wordt de BTW die is betaald op de inkoopprijs van de goederen, teruggevraagd bij de belastingdienst. Echter, in plaats van de goederen daadwerkelijk te verkopen, worden deze vaak teruggekocht door de oorspronkelijke verkoper of een ander bedrijf in de keten, waardoor er een oneindige teruggave van BTW ontstaat.

Gevolgen van carrouselfraude

Carrouselfraude kan ernstige gevolgen hebben voor de economie en de samenleving. Ten eerste kan het leiden tot een groot financieel verlies voor de belastingdienst, waardoor er minder geld beschikbaar is voor openbare uitgaven. Ten tweede kan het oneerlijke concurrentie creëren voor eerlijke bedrijven die wel de juiste BTW betalen. Ten derde kan het leiden tot een algehele vermindering van het vertrouwen in de economie en de overheid.

Carrouselfraude is een zeer complexe vorm van fraude die moeilijk op te sporen is. Veel landen hebben wetgevingen aangenomen om deze vorm van fraude te bestrijden, zoals het implementeren van elektronische aangiften van BTW en het versterken van de controle- en verificatiemaatregelen. Maar helaas, is het nog steeds een groot probleem voor veel landen. Er zijn ook internationale initiatieven gestart om de samenwerking tussen landen te verbeteren om carrouselfraude te bestrijden.

https://www.jaeger.nl/expertise/btw-carrouselfraude/